آمار سایت
بازدید امروز:74 مرتبه
بازدید دیروز:296 مرتبه
کل بازدید:374663 مرتبه
میانگین:169 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - اولویتهای تحقیقاتی سال ۹۵

اولویتهای تحقیقاتی سال ۱۳۹۵

 

ردیف

عنوان پروژه

توضیحات

۱

امکان سنجی استفاده از اکچوایتور هیدرولیکی بجای اکچوایتور موتوری برای IGV مولدهای آنسالدو V94.2

وظیفه اکچوایتور ، تغییر زاویه پره های IGV در ورودی کمپرسور مولدهای گازی آنسالدو V94.2 می باشد.

اکچوایتور استفاده شده در این مولد از نوع اکچوایتور موتوری بوده و بدلیل عملکرد نامناسب آن ، پیشنهاد شده از سیستم اکچوایتور هیدرولیکی که دقت زیاد و عملکرد مناسب تری دارد ، استفاده گردد.

در این پژوهش باید امکان و شرایط استفاده از اکچوایتور هیدرولیکی بجای اکچوایتور موتوری بررسی و تعیین گردد ، همچنین طرح مورد نیاز ارایه شود.

۲

بررسی فنی و اقتصادی و

امکان سنجی تصفیه ۱۰۰% پسابهای صنعتی برای

 استفاده مجدد در

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

با توجه به بحران آب

به منظور کاهش مصرف آب نیروگاه و حفظ کمیت و کیفیت زیست محیطی منابع آبی منطقه ،

تصفیه پسابهای صنعتی نیروگاه برای ورود به تصفیه­خانه یا برگشت به منابع آب خام نیروگاه یزد

و استفاده مجدد از آن ، الزامی به نظر می رسد.

در این طرح پژوهشی لازم است موارد ذیل بررسی و نتایج حاصله ارایه گردد :

ـ مشخص نمودن آنالیز فیزیکی و شیمیایی و حجم پسابهای صنعتی نیروگاه

ـ انتخاب روشهای مناسب و قابل اجرا در نیروگاه برای تصفیه مجدد پسابهای صنعتی

ـ انجام محاسبات طراحی و تعیین سایز و ظرفیت و مشخصات فنی هرکدام از روشهای تصفیه

ـ ارایه طرحهای قابل اجرا برای بازیافت جرمی و حرارتی آب بلودان های بویلرهای بازیاب

ـ ارایه PFD (Process Flow Diagram) طرح بازیافت پسابهای صنعتی نیروگاه

همراه با مقادیر کنداکت، TDS ، دما ، فشار و فلو جریان

ـ جانمایی تجهیزات تصفیه مجدد و برآورد هزینه اجرای طرح با ذکر منبع

- امکان سنجی استفاده از پساب صنعتی موجود به سیستم تصفیه خانه بهره برداری بخار

۳

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از

کوپلینگ هیدرولیکی و یا فرکانس کنورتور در بویلر فیدپمپ و تاثیر آن بر راندمان یک بلوک سیکل ترکیبی و ارایه طرح راهکار

وظیفه بویلر فید پمپ ، تامین آب تغذیه بویلر از مخزن ذخیره بالای بویلر و انتقال آن با فشار حدود 120 بار به داخل درامهای بویلر می باشد. این پمپ بوسیله یک کوپلینگ صلب به الکتروموتور 6Kv  متصل می باشد و بنابراین در زمان راه اندازی جریان زیادی از موتور کشیده میشود و در صورت استفاده از سیستم فرکانس کنورتور و یا استفاده از کوپلینگ هیدرولیکی بین الکتروموتور و پمپ ، میتوان جریان راه انداز موتور را کاهش داد و همچنین میتوان در هر لحظه دور و دبی پمپ را براساس نیاز بویلر تنظیم کرد و از اتلاف انرژی جلوگیری نمود.

در این پژوهش لازم است بررسی فنی و اقتصادی انجام شود و همچنین طرح مورد نیاز ارایه گردد.

۴

امکان سنجی جابجایی سایلنسرهای اگزوز

واقع در ورودی به بویلرهای

بازیاب مولد S1  نیروگاه

سیکل ترکیبی یزد

یکی از راههای افزایش بازده یک واحد سیکل ترکیبی حداقل نمودن افت های اگزوز واحد گازی آن می باشد .

یکی از تجهیزات قرار گرفته در مسیر اگزوز واحد گازی سایلنسر های اگزوز می باشد که این مجموعه در

مولدهای آلستوم ( GEF9 ) نیروگاه سیکل ترکیبی یزد قبل از دایورتردمپر بویلر بازیافت نصب شده اند .

با جابجا نمودن سایلنسرهای اگزوز و انتقال آن به داخل استک واحد گازی و یا حذف مجموعه سایلنسرهای اگزوز ،

افت فشار گاز داغ عبوری بین خروجی توربین و بویلر بازیافت کم می شود که در نهایت باعث افزایش بازدهی

 سیکل ترکیبی به میزان قابل توجهی می گردد .

در این پژوهش لازم است امکان سنجی و بررسی فنی و اقتصادی انجام و راهکار مناسب ارایه گردد.

۵

بررسی علل خوردگی

هارپ های بویلرهای بازیاب

نیروگاه یزد

یکی از تجهیزات اصلی در نیروگاه های سیکل ترکیبی، بویلر می باشد که از اهمیت خاصی برخوردار است.

یکی از عواملی که در میزان آمادگی این واحد تاثیر به سزای میگذارد کنترل میزان خوردگی می باشد.

در این پژوهش لازم است با توجه به شرایط بویلرهای نیروگاه های سیکل ترکیبی یزد ، دلایل مختلف

خوردگی هارپ های بویلر و راهکارهای جلوگیری و یا کاهش خوردگی به دقت بیان گردد.

۶

بررسی وضعیت برنرهای بویلرهای بازیاب مولد S1 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

به منظور افزایش دمای بخار خروجی از درام HP بویلر بازیاب ، چهار ردیف داکت برنر داخل بویلر نصب شده است .

بعد از گذشت یکسال از کارکرد بویلر ، لوله های درام HP دچار آسیب دیدگی و سوراخ شدن گردید.

باید بررسی و مشخص شود که این مشکل ، بخاطر برنرهاست و یا دلیل دیگری دارد .

بنابراین لازمست موارد ذیل در این طرح پژوهشی، بررسی و نتایج حاصله و

همچنین راهکارهای رفع مشکل نیز ارائه گردد :

ـ میزان فلو گاز هر برنر ـ بررسی توزیع دما در برنرها ـ بررسی سایز نازلهای برنرها

ـ بررسی طول شعله ها در نقاط مختلف ـ بررسی نوع آسیب دیدگی فین تیوپ ها

۷

بررسی فنی اقتصادی و تعیین راهکارهای انتخاب بهینه نوع فیلتر و سیستم فیلتراسیون هوای مولدهای گازی GEF9

با توجه به اینکه در طراحی سیستم هوای ورودی واحدهای گازی عموما از الگوی تیپ استفاده می گردد، ممکن است متناسب با شرایط محیطی و بهره برداری نبوده و از شرایط بهینه فاصله دارد. به همین دلیل بررسی نوع و چیدمان سیستم فیلتراسیون و انطباق آن با شرایط نیروگاه یزد از جمله موارد قابل توجه در این طرح پژوهشی است.

از دیگر فعالیتهایی که در زمینه بهبود عملکرد سیستم فیلتراسیون می­توان انجام داد، تعیین زمان بهینه برای

تعویض فیلترها با توجه به افت فشار ناشی از سیستم فیلتراسیون ، قیمت فیلترها ، قیمت برق و ... میباشد.

لحاظ تمامی پارامترهای تاثیرگذار و تهیه یک الگو برای مشخص کردن نوع فیلتر ، چیدمان و زمان بهینه تعویض

فیلترها می تواند کمک قابل توجهی به اقتصاد تولید برق در واحدهای گازی نیروگاه یزد بنماید.

در این طرح پژوهشی لازم است موارد ذیل بررسی و نتایج حاصله و راهکار رفع مشکل ارائه گردد :

ـ شناسایی شرایط محیطی (آب و هوا) نیروگاه سیکل ترکیبی یزدـ مطالعه چیدمان فعلی فیلترها

ـ امکان سنجی و بررسی فنی و اقتصادی تغییر چیدمان فیلترها و نصب پیش فیلتر و فیلتر میانی

ـ مطالعه درخصوص نوع فیلترهای موجود و ارایه بهترین نوع فیلتر و سیستم فیلتراسیون

ـ تعیین زمان بهینه برای تعویض فیلترها با توجه به شرایط بهره برداری از آنها

۸

بررسی علل تخریب اگزوز

مولد گازی آلستوم GEF9

و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از تخریب

استارت و استوپ های مکرر واحدهای گازی و به تبع آن سرد وگرم شدن قطعات و قرارگیری در محدوده دمایی

تشکیل فازهای زیان آور و همچنین ایجاد تنش های ناشی از شوک های حرارتی و احیاناً افت دما در اثر کاهش

حجم سوخت ورودی به ویژه هنگام استارت، عدم ایزولاسیون مناسب و انتخاب نامناسب متریال همگی از جمله

عواملی هستد که میتوانند منجر به زوال ساختاری قطعات و در نهایت تخریب اگزوز گردند.

در این پروژه لازم است تست های متالوگرافی و محاسبات ضروری انجام شده و سپس علل تخریب اگزوز

مشخص و راهکارهای مناسب با توجه به نتایج حاصله ، جهت جلوگیری از تخریب ارایه گردد.

۹

بررسی وضعیت نرخ خروجی اضطراری مولدهای

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

و ارائه راهکارهای کاهش آن

خروج های اضطراری ناخواسته هزینه های هنگفتی را به نیروگاهها تحمیل می کند.

 در این تحقیق لازم است خروج های اضطراری مربوط به همه مولدهای نیروگاه سیکل ترکیبی یزد مورد بررسی قرارگیرد. بر این اساس باید اطلاعات مربوط به هر خروج اضطراری از پنج سال گذشته جمع آوری شده و تاثیر

هر کدام از دو جنبه کاهش کارایی و اثربخشی بررسی گردد. معیار کارایی، هزینه وارد بر سیستم و معیار اثربخشی،

تاثیر بر تولید می باشند. باید دلایل مختلف خروج های اضطراری مشخص شده و پس از ارزیابی، اولویت بندی شوند. سپس با تبدیل ضریب فاکتور شدت همراه با فاکتورهای کشف و وقوع عدد اولویت ریسک برای هرکدام محاسبه شود

و با یافتن علل خروج اضطراری و جدا سازی دلایل قابل پیشگیری برای این قسمتها ، راهکارهایی برای بهبود

عملکرد و کم کردن خروج اضطراری روی سیستم با حداقل هزینه ارایه گردد.

۱۰

تعیین شاخص های کنترل

کیفی و کمی جهت ارزیابی اثربخشی تعمیرات اساسی مولدهای نیروگاه

سیکل ترکیبی یزد

 

 

تعمیرات اساسی در صنعت برق کشور به ویژه در نیروگاهها از اهمیت خاصی برخوردار است. فلسفه نگهداری و تعمیرات بتدریج تغییر کرده و روشهای تعمیراتی تغییرات و تحولات یافته اند. به طوری که در صنعت برق و به ویژه در نیروگاهها، دارا بودن یک سیستم مناسب نگهداری و تعمیرات همگام با توسعه و افزایش حجم واحدها یک نیاز روزافزون است.

وجود یک سیستم نگهداری و تعمیرات از آن جهت الزامی است که کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و نحوة

عملکرد تجهیزات و تأسیسات، سرویسهای لازم را امکان پذیر می‌سازد.

در این پروژه باید شاخص های کنترل کیفی و کمی جهت ارزیابی اثربخشی تعمیرات اساسی مولدهای نیروگاه یزد

 ارایه شود با توجه به نقش فرآیند نگهداری و تعمیرات در آماده به کار نگهداشتن تجهیزات تولید برق و کاهش

خروجی ها و ایجاد زمینه ای برای مشارکت بیشتر کارکنان در هدایت و راهبری این فرآیند، وجود یک سیستم

مدون برای برنامه ریزی، اجرا و پایش فعالیت های نگهداری و تعمیرات ( نت ) لازم به نظر می رسد.

بنابراین لازم است که فرآیند نگهداری و تعمیرات، پایش و اندازه گیری شده تا از این طریق بتوان عوامل بهبود را شناسایی کرده و جهت ارتقا برنامه ریزی نمود.

هم اکنون در صنایع به ویژه صنایع برق و نیروگاه، شاخص های مرتبط با زمان مورد استفاده قرار می گیرد که از کفایت لازم برای پایش این فرآیند برخوردار نیست. با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی و ارائه شاخص هایی که بتواند فرآیند نت را پایش نماید از اهمیت بالایی برخوردار است.در این تحقیق تلاش می شود با تاکید بر عامل زمان و هزینه و ... به عنوان معیار های کنترلی، شاخص هایی را برای ارزیابی سطح کیفیت خدمات نگهداری و تعمیرات ارائه نمود و شاخص های پیشنهادی اثر گذار در سطح کیفیت فرآیند های نگهداری و تعمیرات از چهار جنبه مدیریت فنی، مشتریان، فرآیندها، نیروی انسانی و ماشین آلات و تجهیزات باید مورد بررسی قرارگیرد.

 

 

۱۱

بررسی میزان

رضایت شغلی

کارکنان نیروگاه

سیکل ترکیبی یزد

محقق موظف است :

- براساس پرسشنامه های استا ندارد موجود ، ابعاد زمینه های مختلف شغلی از جمله امنیت شغلی ، حقوق و مزایا ، شرایط محیط کاری ، موقعیت شغلی ، مدل پرسشنامه ای مناسببرای کارکنان نیروگاه را طراحی نماید.

- براساس پرسشنامه طراحی شده آن را در سطح کارکنان اجرایی و عملیاتی نماید.

- خروجی داده های آماری پرسشنامه های گردآوری شده

- نتایج حاصله آماری را تحلیل و نقاط ضعف و قوت را مشخص و راهکارهای لازم برای بهبود رضایت شغلی را ارایه نماید.

۱۲

بررسی عوامل موثر بر

راندمان بلوک S1

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

و روش های افزایش آن

بهینه‌سازی مصرف سوخت در نیروگاههای حرارتی ازجمله سرفصل‌های مهم صرفه‌جویی مصرف انرژی در کشور

محسوب می‌گردد. با توجه‌ به ارزش اقتصادی حاصل از صادرات سوخت‌های فسیلی برای کشور و همچنین

ملاحظات زیست‌محیطی، ارتقاء راندمان و تولید در نیروگاههای کشور به‌عنوان یک ضرورت مطرح گردیده است.

از طرفی، بر اساس اهداف تعیین شده در نظامنامه افزایش راندمان نیروگاهها در پایان برنامه پنجم توسعه، شناسایی

پروژه های اولویت‌دار جهت افزایش راندمان واحدهای نیروگاهی را به یک ضرورت تبدیل نموده است.

در این طرح پژوهشی لازم است موارد ذیل بررسی و راهکار آن ارائه گردد :

ـ شناسایی وضعیت و عوامل موثر بر راندمان مولدهای گازی و بخار بلوک سیکل ترکیبی

ـ بررسی فنی و اقتصادی و ارایه راهکارهای اجرایی افزایش راندمان بلوک

۱۳

ارزیابی و تدوین ممیزی انرژی

یک مولد گازی GEF9

در این طرح پژوهشی لازم است موارد ذیل بررسی و نتایج آن ارایه گردد :

ـ شناسایی میزان انرژی در قسمتهای مختلف مولد گازی از جمله :

انرژی ورودی ، انرژی تولید شده و انرژی تلف شده

ـ تدوین روش ارزیابی و ممیزی انرژی

۱۴

بررسی تاثیر استفاده از

نانو ذرات برای جلوگیری از

نفوذ گرد و غبار

بر روی فین های رادیاتورهای

آب خنک کاری

مولد گازی آلستوم GEF9

هدف از این پروژه عبارتند از :

ـ  بررسی مشخصات هندسی و عملکردی تجهیزات سیستم آب خنک کن

ـ  بررسی وضعیت موجود، استخراج مشخصات تجهیزات مرتبط با موضوع

 ( مبدل حرارتی خنک کن روغن ، مبدل حرارتی خنک کن آب، مبدل حرارتی خنک کن ژنراتور ،

مبدل حرارتی خنک کن هوای اتمایزینگ و لوله‌های ارتباطی آنها )

ـ  بررسی عملکرد مبدلهای حرارتی در وضعیت موجود

ـ  تحلیل سیالاتی و حرارتی مبدلهای حرارتی مرتبط با نرم افزار مناسب

ـ  حالت بهینه از دیدگاه حرارتی و بررسی اثرات جانبی

ـ  تعیین حالت بهینه از دیدگاه حرارتی و بررسی اثرات جانبی

ـ  بررسی اثرات زیست محیطی مرتبط

ـ  بررسی فنی و اقتصادی استفاده از نانو ذرات

۱۵

بررسی رفتار خوردگی

 آلیاژ آلومینیوم بکار رفته

در برج خنک کاری هلر

نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

و ارایه راهکار کاهش خوردگی

کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبی یزد از نوع تماس مستقیم بوده و بخار خروجی از توربین بوسیله پاشش

آب خنک کاری، کندانس میشود و در نهایت آب سیکل و آب خنک کاری با هم مخلوط میشوند.

کنترل PH آب در رفتار خوردگی تجهیزات بویلر (آهنی) و برج هلر (آلومینیومی) بسیار اهمیت دارد.

در این طرح پژوهشی لازم است رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم بکار رفته در برج خنک کاری هلر،

 بررسی و راهکارهای کاهش خوردگی ارایه گردد .

۱۶

بررسی علل افزایش دمای

ترانس اصلی مولد بخار S2

و ارایه راهکارهای کاهش

اثرات تخریبی آن

در طی ۵ سال بهره برداری از ترانس اصلی مولد بخار S2 ، دمای آن در شرایط یکسان ،

نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است.

در این طرح پژوهشی لازم است موارد ذیل بررسی و نتایج آن ارایه گردد :

ـ بررسی علل افزایش دمای ترانس

ـ  تشریح اثرات تخریبی افزایش دمای ترانس

ـ  ارایه راهکارهای کاهش دما و اثرات تخریبی آن

۱۷

امکان سنجی و ارایه طرح استفاده از بلودان بویلرهای بازیاب

 نیروگاه به منظور :

  • گرم کردن سوخت مایع

مولدهای گازی

ـ گرمایش اتاق فرمان

مولد بخار S1

ـ گرمایش ساختمانهای

اداری و کارگاهی

در این طرح پژوهشی لازم است موارد ذیل بررسی و نتایج آن ارایه گردد :

ـ  شناسایی میزان ، کمیت و کیفیت آب بلودان بویلرهای بازیاب

ـ  بررسی فنی و اقتصادی و امکان سنجی استفاده از آب بلودان

ـ  ارایه طرح های استفاده از بلودان بویلرهای بازیاب به منظور :

  • گرم کردن سوخت مایع مولدهای گازی ، گرمایش اتاق فرمان مولد بخار S1 ،

گرمایش ساختمانهای اداری و کارگاهی

 

 
آخرین به روزرسانی: 1395/09/14