آمار سایت
بازدید امروز:264 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354197 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - ((تمدید مزایده شماره 133/2/93 موضوع ، فروش اقلام نیروگاهی مولدهای GEF5 ))

((تمدید مزایده شماره 133/2/93 موضوع ، فروش اقلام نیروگاهی مولدهای GEF5 ))

((تمدید مزایده شماره 133/2/93 موضوع ، فروش اقلام نیروگاهی مولدهای GEF5 ))  

بسمه تعالی

اطلاعیه

       ((تمدید مزایده شماره 133/2/93 موضوع ، فروش اقلام نیروگاهی مولدهای GEF5 ))

مهلت ارایه پیشنهادات  :  تا ساعت 10 صبح مورخ 22/10/1393

دستگاه مزایده گذار :  شرکت مدیریت تولید برق یزد

موضوع مزایده :  فروش اقلام نیروگاهی مولدهای GEF5

دریافت اسناد :  سایت اینترنتی    www . ypgmc . co . ir   

تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 صبح مورخ 22/10/1393

منبع خبر:

دیدگاه کاربران