آمار سایت
بازدید امروز:318 مرتبه
بازدید دیروز:309 مرتبه
کل بازدید:317786 مرتبه
میانگین:154 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - برگزاري جلسه كارگروه نظام هاي انگيزشي شركت توانير به ميزباني شركت مديريت توليد برق يزد

برگزاري جلسه كارگروه نظام هاي انگيزشي شركت توانير به ميزباني شركت مديريت توليد برق يزد

جلسه كارگروه نظام هاي انگيزشي شركت توانير به ميزباني شركت مديريت توليد برق يزد برگزار گرديد.  

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق يزد ، جلسه كارگروه نظام هاي انگيزشي شركت توانير به ميزباني اين شركت و با حضور كليه اعضا در محل نيروگاه سيكل تركيبي يزد تشكيل و مسائل مربوط به نظارت و بازنگري در دستورالعمل رفاهي كاركنان مطرح و بخش هايي از دستورالعمل رفاهي شركتهاي مديريت توليد برق مورد بازنگري قرار گرفت . همچنين از دو نفر از همكاران بازنشسته كارگروه آقايان فضل ا... كچوئيان و حميد رضا صالحي تقدير و قدرداني گرديد .
 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران