آمار سایت
بازدید امروز:232 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354165 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه عمومی خرید فیلتر

مناقصه عمومی خرید فیلتر

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد 1250 جفت فیلتر استوانه ای و مخروطی مولدهای آلستوم ( کلاس F8 ) خریداری نماید .  

 

شرکت مدیریت تولید برق یزد

 (( آگهی مناقصه عمومی ))

شرکت مدیریت تولید برق یزد در نظر دارد 1250 جفت فیلتر استوانه ای و مخروطی مولدهای آلستوم ( کلاس F8 ) خریداری نماید . بدینوسیله از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت می‌گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ  10/06/95 در ساعات اداری به امور بازرگانی شرکت واقع در یزد- بلوار شهید دهقان منشادی (جاده خضرآباد) – کمربندی یزدکرمان- جاده ندوشن - نیروگاه سیکل ترکیبی یزد و یا سایت اینترنتی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و نسبت به دریافت مدارک و اسناد مناقصه و تکمیل و ارایه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند و پیشنهادات قیمت خود را ضمن ممهور نمودن کلیه صفحات اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 14/06/95 به آدرس فوق تحویل و رسید دریافت دارند . به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا،مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر فوق تحویل گردد مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد

پیشنهاد دهندگان برای شرکت درمناقصه باید بهمراه پیشنهاد خود ضمانت نامه بانکی به مبلغ 250.000.000 ریال بابت تضمین شرکت در مناقصه تهیه و ضمیمه پیشنهاد خود ارایه نمایند. به پیشنهادهای فاقد ضمانت ،ضمانت های مخدوش، ضمانت های کمتر از مبلغ فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

جلسه بازگشائی پاکتها ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 14/06/95 در محل نیروگاه سیکل ترکیبی یزد برگزار میگردد.

سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.                         

 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران