آمار سایت
بازدید امروز:301 مرتبه
بازدید دیروز:346 مرتبه
کل بازدید:354234 مرتبه
میانگین:164 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - شركت مديريت توليد برق يزد ميزبان برگزاري دوره آموزشي رويه اجرايي كنترل و نظارت بر فرآورده هاي ارسالي

شركت مديريت توليد برق يزد ميزبان برگزاري دوره آموزشي رويه اجرايي كنترل و نظارت بر فرآورده هاي ارسالي

در راستاي اجراي مصوبات اجرايي كنترل و نظارت بر فرآورده هاي ارسالي به نيروگاه هاي استان يزد يك دوره كلاس آموزشي در نيروگاه سيكل تركيبي يزد برگزار شد.  

در راستاي اجراي مصوبات اجرايي كنترل و نظارت بر فرآورده هاي ارسالي به نيروگاه هاي استان يزد يك دوره كلاس آموزشي در نيروگاه سيكل تركيبي يزد برگزار شد.

در اين دوره كه به ميزباني شركت مديريت توليد برق يزد و با مشاركت شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي استان يزد برگزار شد، كاركنان مرتبط با بخش سوخت نيروگاه سيكل تركيبي يزد، نيروگاه سيكل تركيبي فراب و نيروگاه گازي شهيد زنبق شركت نمودند. آقايان محمد حسين يوسف پور مدير حراست شركت نفت يزد، سيد علي سقائي رئيس بازرسي شركت پخش فراورده هاي نفتي استان و عبدالرضا انتظاري رئيس تداركات شركت نفت يزد اساتيد دوره آموزشي مذكور بودند. در پايان اين دوره نيز مهندس كاظمي معاون بهره برداري شركت مديريت توليد برق يزد در خصوص نحوه نظارت و كنترل فراورده هاي ارسالي به نيروگاه سيكل تركيبي يزد توضيحاتي را ارائه نمود.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران