آمار سایت
بازدید امروز:171 مرتبه
بازدید دیروز:342 مرتبه
کل بازدید:229197 مرتبه
میانگین:132 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه محدود خريد تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2

 

 

مناقصه محدود خريد تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2

شركت مديريت توليد برق يزد در نظر تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2 خود را از طريق برگزاري مناقصه محدود دو مرحله اي خريداري نمايد.  

شركت مديريت توليد برق يزد در نظر تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2 خود را از طريق برگزاري مناقصه محدود دو مرحله اي خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند پس از رويت اسناد و تكميل آن مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 10/6/92 به امور بازرگاني اين شركت ارسال نمايند.

اسناد را مي توانيد از اينجا دريافت نماييد.

دیدگاه کاربران