آمار سایت
بازدید امروز:312 مرتبه
بازدید دیروز:175 مرتبه
کل بازدید:216473 مرتبه
میانگین:129 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - مناقصه محدود خريد تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2

 

 

مناقصه محدود خريد تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2

شركت مديريت توليد برق يزد در نظر تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2 خود را از طريق برگزاري مناقصه محدود دو مرحله اي خريداري نمايد.  

شركت مديريت توليد برق يزد در نظر تجهيزات ابزار دقيق مولدهاي V94.2 خود را از طريق برگزاري مناقصه محدود دو مرحله اي خريداري نمايد. متقاضيان مي توانند پس از رويت اسناد و تكميل آن مدارك خود را حداكثر تا تاريخ 10/6/92 به امور بازرگاني اين شركت ارسال نمايند.

اسناد را مي توانيد از اينجا دريافت نماييد.

دیدگاه کاربران