آمار سایت
بازدید امروز:304 مرتبه
بازدید دیروز:175 مرتبه
کل بازدید:216465 مرتبه
میانگین:129 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - برگزاري اردوهاي فرهنگي تفريحي ويژه فرزندان همكاران شركت مديريت توليد برق يزد

 

 

برگزاري اردوهاي فرهنگي تفريحي ويژه فرزندان همكاران شركت مديريت توليد برق يزد

سومين اردوي فرهنگي تفريحي ويژه فرزندان همكاران در مقطع ابتدايي و اولين اردوي فرهنگي تفريحي مقاطع راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه فرزندان پسر همكاران شركت مديريت توليد برق يزد برگزار گرديد.  

سومين اردوي فرهنگي تفريحي ويژه فرزندان همكاران در مقطع ابتدايي و اولين اردوي فرهنگي تفريحي مقاطع راهنمايي، دبيرستان و دانشگاه فرزندان پسر همكاران شركت مديريت توليد برق يزد برگزار گرديد. در اين اردوها كه بصورت مجزا برگزار گرديده است بسته هاي فرهنگي متانسب با رده سني هر گروه به شركت كنندگان اهدا گرديد.

دیدگاه کاربران