آمار سایت
بازدید امروز:120 مرتبه
بازدید دیروز:197 مرتبه
کل بازدید:309884 مرتبه
میانگین:152 بازدید در روز
شرکت مدیریت تولید برق یزد - گواهينامه هاي مربوط به سيستم هاي مديريت كيفيت شركت مديريت توليد برق يزد تمديد شد.

گواهينامه هاي مربوط به سيستم هاي مديريت كيفيت شركت مديريت توليد برق يزد تمديد شد.

در پي انجام مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم مديريت يكپارچه (IMS) توسط مميزان شركت NIS-CERT ، شركت مديريت توليد برق يزد موفق به تمديد گواهينامه هاي مربوط به سيستم مديريت كيفيت خود گرديد.  

در پي انجام مميزي مراقبتي نوبت دوم سيستم مديريت يكپارچه (IMS) كه توسط مميزان شركت NIS-CERT انجام گرديد شركت مديريت توليد برق يزد موفق به تمديد گواهينامه هاي مربوط به سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001:2008، سيستم مديريت محيط زيست بر اساس استاندارد ISO 14001:2004 و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي بر اساس استاندارد OHSAS 18001:2007 گرديد.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران