آمار سایت
بازدید امروز:191 مرتبه
بازدید دیروز:342 مرتبه
کل بازدید:229217 مرتبه
میانگین:132 بازدید در روز

شرکت مدیریت تولید برق یزد

فرم اطلاعات ساختاری تأمین کنندگان کالا و خدمات

الف: اطلاعات عمومی شرکت :
نام قانونی شرکت * تاریخ تاسیس * شماره ثبت *
نوع مالکیت شرکت * وضعیت مالکیت را وارد نمایید *
وضعیت حقوقی * وضعیت حقوقی را وارد نمایید *
گرایش * رتبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی *

1-آدرس (ها) و خطوط ارتباطی شرکت ، شعب و نمایندگی (ها) ، شرکت مادر و گروه شرکتهای وابسته :

دفتر مرکزی

استان: * شهر: *

آدرس: *

تلفن: * فاکس:

پست الکترونیکی:

کارگاه یا کارخانه

استان: شهر:

آدرس:

تلفن: فاکس:

نمایندگی

استان: شهر:

آدرس:

تلفن: فاکس:

2- شرح فعالیتهای اصلی شرکت (حداکثر 5 مورد) بترتیب اولویت و مطابق با مفاد مندرج در اساسنامه ، آخرین آگهی تأسیس و اظهارنامه ثبتی شرکت :

*

ب: وضعیت مالی ـ بازرگانی تأمین کننده 

1- تجهیزات مورد بهره برداری *
2 ـ ارزش تخمینی دارائیهای ثابت به نرخ روز * ریال

3 ـ آیا دارای سهام در سایر شرکت ها می باشید؟ *

نام * نوع فعالیت *

میزان سهام خریداری شده *

4 ـ آیا قبلاً بعنوان پیمانکار یا فروشنده جزء در شرکت مدیریت مدیریت تولید برق یزد کار کرده اید ؟ *

نام ببرید *

5 ـ نمایندگی رسمی کدامیک از شرکت های داخلی و یا خارجی را بر عهده دارید ؟ ( با ارائه معرفینامه )

نام

6 ـ آیا سهام شرکت در بورس اوراق بهادار عرضه می شود؟*
7 ـ گواهی حسن انجام کار از کافرمایان قبلی را ارائه دهید؟
8 ـ درصورت امکان ترازنامه و صورتحساب عملکرد سود و زیان سه سال آخر فعالیت شرکت را ارائه نمائید ؟
9 ـ شرکت شما تا چه مدت می تواند بدون اتکا به منابع مالی دیگر، هزینه های ثابت و ضروری (پرداخت حقوق پرسنل و ...) خود را تأمین نماید؟

پ : ساختار تشکیلاتی و اطلاعات فنی عمومی

1 ـ نام و مشخصات مؤسسین ، اعضاء هیئت مدیره ، سهامداران عمده و صاحبان امضاء مجاز سوابق کاری و تخصصی و مدرک تحصیلی آنها : 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

2 ـ وضعیت نیروی انسانی ثابت به تفکیک تعداد مدیران، کارشناسان، تکنسین ها و کارگران و مدرک تحصیلی (با ارائه چارت سازمانی) و تعداد نیروی متغیر؟ نیروی انسانی ثابت نفر            نیروی انسانی متغیر نفر

3 ـ چند نفراز نیروی انسانی شرکت شما در اطراف شرکت مدیریت تولید برق یزد ساکن می باشد؟ نفر

4 ـ کادر تخصصی شما چه نوع آموزش هائی دیده اند ؟ (درچه سازمان و یا شرکت و درچه محل هائی ؟)

5 ـ لیست و شرح ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده و آماده به کار ؟ و فرمت ساخت آنها ؟ *

6ـ نام شرکت اعطاء کننده گواهینامه و ملیت آن ؟

7ـ نوع گواهی ملی و بین المللی اخذ شده ( با ارائه اصل گواهینامه و تعیین محصولات یا سرویس های مورد گواهی و سال اخذ آن ) ؟

8 ـ از چه نوع نرم افزارهای تخصصی ، بانک ها و یا شبکه های اطلاعاتی تخصصی داخلی و یا خارجی استفاده می نمائید ؟

9 ـ تا چه اندازه با ضوابط کاری ، مالی ، ایمنی کار و زیست محیطی شرکت مدیریت تولید برق یزد آشنایی دارید ؟

 

* کد امنیتی